Duurzaam ondernemen

duurzaam veerkracht

Dierenwelzijn en duurzaamheid 

Als manege zijn wij afhankelijk van onze paarden. Het is dan ook erg belangrijk dat we op een juiste wijze met onze paarden omgaan. Bij het houden van de paarden letten wij onder andere op voldoende beweging en sociaal contact. Maar ook voeding, belasting en huisvesting zijn erg belangrijk. In dit artikel gaan we daar verder op in.
We worden steeds bewuster van onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de maatschappij. Daarom doen wij ons best om constant duurzame aanpassingen te maken aan onze bedrijfsvoering. In dit artikel wordt hieraan ook aandacht besteed.

Huisvesting
De meeste paarden staan gehuisvest in individuele boxen. Deze voldoen ten minste aan de wettelijk gestelde afmetingen. Ook sociaal contact tussen de paarden is mogelijk.  De meeste  paarden staan gestald op stro. Hierdoor kunnen de paarden gedurende de dag snuffelen en knabbelen aan het stro. Sommigen staan op vlas of houtkrullen, bijvoorbeeld omdat zij een allergie hebben of teveel stro eten, wat weer schadelijk kan zijn voor de darmen. Dagelijks krijgen de paarden voldoende beweging. Dit kan zijn doordat ze gereden worden of vrij in de wei lopen.

Voeding
Een paard kan alleen goed presteren wanneer het ook de benodigde voedingsmiddelen binnenkrijgt. Ruwvoer is de basis van het dieet voor een paard. Dit betekent hooi, stro en gras. Maar de paarden hebben extra eiwitten en energie nodig om te kunnen ‘sporten’. Dit halen ze uit de brokken die gevoerd worden. Wanneer een paard bepaalde voedingsmiddelen te kort komt dan worden deze extra gevoerd. Dit kan met bijvoorbeeld muesli of slobber. Het voedingspatroon wordt dan ook nauwkeurig samengesteld en bekeken. Onze dierenarts komt meerder malen per jaar bij ons om de paarden een check te geven. Daaruit bleek dat de meeste paarden een gezond gewicht hadden, een goede vachtconditie en een gezond gebit.

Lichamelijke belasting
Een manegepaard werkt gemiddeld anderhalf tot twee uur per dag. In principe hoeft een paard dus niet meer dan twee keer te lopen op één dag. Het kan gebeuren dat een paard een derde uurtje moet lopen op een drukke dag.
Het aantal uren van werk is echter minder van invloed op het paard dan de aard van de belasting. Paarden zijn van nature gewend om uren achter elkaar te lopen, om zo van gebied naar gebied te trekken.

In 2014 en 2015 is er door ons geïnvesteerd in nieuw harnachement. Dit betekent dat ieder paard of pony een zadel en hoofdstel heeft dat zeer goed past. Dit is zeer belangrijk voor het behoud van een gezond paard.

Tevens hebben wij binnen de manege al aanpassingen gedaan om een negatieve belasting te verkleinen. Zo zijn de rijbanen voorzien van een dempende bodem, wat beter is voor de gewrichten van een paard. De bodem wordt ieder half jaar gecontroleerd of deze nog aan de eisen voldoet om dempend genoeg te zijn.

Ook de hoefsmid is wekelijks bij ons aanwezig om de hoeven van al onze paarden en pony’s goed te verzorgen.

Janneke Janssen is een gecertificeerd paardensportmasseur en draagt bij aan het losmaken en houden van de paarden als er dan toch een knelpunt mocht zijn.

Ook als ruiter kun je meewerken aan het welzijn van het paard; door op een gezond gewicht te blijven, op te stappen met een krukje en door te werken aan je eigen houding en zit. Alle ruiters stappen met behulp van een krukje op het paard. Ook een goede zit draagt bij aan het minimaliseren van de belasting van het paard. Mocht je je zit verbeteren kun je bijvoorbeeld een speciale privéles afspreken.

Horsemanship
Horsemanship is een populaire term die je steeds vaker terughoort en vaak in verband gebracht wordt met Natural horsemanship. Het wil echter niet meer zeggen dan dat mens en paard weten hoe met elkaar om te moeten gaan. Als je veel met paarden werkt, leer je het gedrag van een paard te begrijpen. Je ziet dan ook dat jouw gedrag, houding en acties, invloed hebben op het gedrag van het paard.
Onze medewerkers moeten beschikken over een voldoende dosis horsemanship om zodoende op een verantwoordelijke en paardvriendelijke manier te werk te kunnen gaan. Dit proberen wij onze stagiairs en ruiters natuurlijk ook bij te brengen.
Horsemanship betekent op een correcte en duidelijke manier het paard te corrigeren wanneer dit nodig is. Maar nog veel belangrijker is het uitstralen van rust en vertrouwen naar het paard toe. Op het juiste moment belonen is ook erg belangrijk.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In de huidige situatie wordt ook het verantwoordelijk omgaan met de wereld alsmaar belangrijker. Maatschappelijk verantwoord ondernemen kent enkele speerpunten. De eerste is dierenwelzijn, de tweede is veiligheid en de derde is het verantwoordelijk omgaan met natuurlijke grondstoffen. Het dierenwelzijn is hierboven al uitgebreid besproken.

Veiligheid
Je bevinden rondom paarden is niet zonder risico. Maar om deze risico’s zo klein mogelijk te houden is Paardensportcentrum de Veerkracht al vanaf 1995 lid van de Federatie Nederlandse Ruitersport Centra (FNRS) en de Stichting Veilige Paardensport (SVP). Beide instanties adviseren omtrent veiligheid binnen de manege. De SVP keurt de manege ook jaarlijks op de veiligheid. Tot dusver met goed gevolg en is de manege dus ook een trotse bezitter van het veiligheidscertificaat.

Wat kun jij doen om aan jouw eigen veiligheid te werken? Als ruiter ben je verplicht tijdens de lessen een cap te dragen. Daarnaast is het dragen van een bodyprotector verplicht in de springlessen, de crosslessen en tijdens de springwedstrijden.

Grondstoffen
De eerste grondstof waar duurzaam mee omgegaan dient te worden is energie. De manege heeft in 2013 vrijwel alle TL verlichting vervangen door LED verlichting. Hierdoor wordt er minder energie verbruikt. Ook de lampen in onze buitenbak zijn LED verlichting.

Paardensportcentrum de Veerkracht neemt groene energie af.

Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van gerecycled materiaal. Hierboven werd de ‘dempende bodem’ al genoemd die in de rijbanen ligt. Deze is gemaakt van gerecycled automateriaal. Zoals verwerkte automatten, versnipperde hoedenplanken en zachte delen van dashboards.

Ons eigen afval wordt ook gerecycled. Zo wordt de mest opgehaald en verwerkt voor de champignonteelt. Ook ander afval wordt gescheiden, waaronder het plastic, tuinafval en papier.

In 2016 hebben we al het asbest verwijdert en duurzaam gebouwd. Denk hierbij aan ruime stallen met uitloop en een goed stalklimaat.

Samen zijn we duurzaam

Wij zetten dagelijks kleine stapjes naar een duurzame onderneming. Wij kunnen dat echter niet alleen. Denk jij een nuttige tip voor ons te hebben, geef dit dan zeker aan ons door en wij kijken wat we er mee kunnen doen.