Springlessen / sportklas springen

Iedereen die in een groepsles rijdt heeft 1 x per maand een springles. Deze wordt gegeven door jouw vaste instructrice of instructeur. Daarnaast hebben we ook nog speciale springlessen. Deze worden gegeven op maandagavond om 22.00 uur. Deze les is voor onze volwassen ruiters en amazones. Voor de kinderen is er om de week op zaterdag om 16.00 uur een springles.

Daarnaast zijn er om de week op maandag om 19.00 uur en vrijdagavond om 22.00 uur een sportklas springen. Deze richt zich nog verder en dieper op de techniek van het springen van een parcours. Deze lessen zijn speciaal voor de ruiters en amazones die zich meer willen specialiseren. Net als onze sportklassen dressuur worden deze lessen gegeven in kleine groepen van maximaal 6 ruiters om iedereen voldoende aandacht te geven.

Dan hebben we ook nog springcursussen op de zondagen. Deze staan vermeld in onze agenda. Deze cursus wordt op dit moment gegeven door Jan Janssen. Hier kun je jezelf voor opgeven via de mail, telefoon of aan de bar. Een vereiste is dat je een vaste lesklant bent op ons bedrijf. De groepen op zondag zijn klein en bevatten maximaal 5 ruiters per groep, zodat er genoeg individuele aandacht gegeven kan worden.